Friday, January 30, 2009

gazal1 comment:

  1. Akhbaar ha hona mulazim hai bahut mishkil
    Kyon gaya too chhodkar ke rajdhaani, Likh.

    Vivek Bhatnagar

    ReplyDelete